prawo rodzinne

Na codzień zmagamy się z problemami naszych klientów. Sprawy rodzinne zazwyczaj wiążą się z ogromnymi emocjami i należą do szczególnie delikatnych.  Dzięki merytorycznemu przygotowaniu i ogromnemu doświadczeniu służymy naszym Klientom racjonalną analizą sytuacji, przedstawiamy możliwości i wskazujemy rozwiązania. Chronimy naszych Klientów przed następstwami sytuacji, w której się znaleźli

alimenty

Pomagamy w uzyskaniu świadczeń od osób ukrywających swoje dochody bądź egzekwowaniu zapłaty od dłużników alimentacyjnych. Posiadamy także doświadczenie w obronie pozwanych o alimenty.Prowadzimy sprawy o alimenty na rzecz małoletnich dzieci oraz dla byłego małżonka czy osoby starszej (rodzica).

Rozwód

Reprezentujemy klientów w sposób kompleksowy, w ramach całego postępowania o rozwód. Niemniej jednak na życzenie klienta nasza pomoc może ograniczyć się do przygotowania dla klienta pozwu o rozwód, odpowiedzi na pozew, bądź innego pisma procesowego, który następnie zostanie samodzielnie złożony przez klienta
.

władza rodzicielska

Naszym Klientom zapewniamy fachowe doradztwo oraz reprezentację procesową w toku trwających postępowań sądowych w sprawach o ograniczenie, pozbawienie czy zawieszenie władzy rodzicielskiej. Z uwagi na specyfikę spraw szczególną wagę przywiązujemy do praw małoletnich dzieci, których dobro jest tutaj najważniejsze

Kontakty z dzieckiem

oferujemy profesjonalne wsparcie rodzicom starającym się o uregulowanie kontaktów z małoletnimi dziećmi. Pomagamy naszym Klientom na każdym etapie toczącego się postępowania – od przygotowania wniosku w sprawie, aż po zastępstwo procesowe. Jednocześnie rodzicom, którzy wykazują wolę zawarcia porozumienia bez udziału sądu pomagamy w przeprowadzeniu negocjacji i określeniu wspólnego stanowiska w sprawie oraz sporządzeniu porozumienia rodzicielskiego.

Podział Majątku

Zapewniamy pomoc doradczą i prawną, w tym zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych. Podejmujemy się obsługi spraw na etapie przedprocesowym oraz spraw będących już w toku, każdorazowo działając w najlepszym interesie naszego Klienta.

sprawy spadkowe

Zajmujemy się wszelkimi kwestiami prawnymi z zakresu prawa spadkowego. Udzielamy jednostkowe porady prawne, jak i reprezentujemy Klientów w toku całego postępowania spadkowego.