prawo cywilne

Prawo cywilne to najistotniejsza gałąź prawa, gdyż ma największe znaczenie w  codziennym życiu. Reguluje bowiem stosunki w sferze prawa prywatnego, a więc pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi.
W zakresie prawa cywilnego Kancelaria świadczy usługi m.in w poniższych dziedzinach:

prawo rzeczowe

zapewniamy pomoc prawną w takich sprawach jak:​
 • ochrona własności
 • zasiedzeniem nieruchomości lub służebności
 • ustalanie i sprawdzanie stanu prawnego nieruchomości, prowadzenie postępowań wieczysto-księgowych,
 • zniesienie współwłasności
 • hipoteki, powództwa o ustalenie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,

Zobowiązania

Oferujemy kompleksową pomoc w sprawach o:
 • sprawy o zapłatę,
 • odszkodowania i zadośćuczynienia
 • roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia,
 • ochrona dóbr osobistych, w tym dochodzenie roszczeń związanych z ich naruszeniem,

umowy

Doradzamy w zakresie sposobów zabezpieczeń praw wynikających z umów. Prowadzimy także  sprawy sądowe (pisanie pozwów, apelacji, pism procesowych) z zakresu:
 • wykonywania umów oraz odpowiedzialności za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie,
 • ustalania nieważności lub bezskuteczności zawartych umów,
 • przeniesienie własności rzeczy ruchomych i nieruchomości,

ochrona majątku

Skutecznie doradzamy jak zabezpieczyć swój majątek przed postępowaniem egzekucyjnym.
Oferujemy kompleksowe rozwiązania zarówno w na etapie przed sądowym jak i w jego trakcie.
 • sporządzamy pisma procesowe,
 • reprezentujemy przed sądami,
 • negocjujemy z wierzycielami

odzyskiwanie długów

W imieniu Klientów dochodzimy należności zarówno od dużych podmiotów gospodarczych, małych firm jak i osób fizycznych. Praktykowane przez nas metody windykacji,  w tym również bez konieczności udziału Klienta w Sądzie, umożliwiają nam dochodzenie wierzytelności na terenie całego kraju, niezależnie od miejsca zamieszkania, czy siedziby dłużnika

postępowanie egzekucyjne

W zakresie postępowania egzekucyjnego skutecznie reprezentujemy zarówno wierzycieli jak i dłużników.
 • sporządzamy wniosek o wszczęcie egzekucji
 • podejmujemy czynności w toku egzekucji
 • uzyskujemy zabezpieczenie wierzytelności
 • dochodzimy roszczeń od zarządu spółek
 • występujemy z powództwem przeciwegzekucyjnym i opozycyjnym
 • skarga na czynności komornika