O nas
Zespół składa się z kilkunastu znakomicie wykształconych:  prawników o różnych specjalizacjach; praktyków z innych dziedzin w tym mediatorów i rzeczoznawców majątkowych.
W celu zapewnienia kompleksowej obsługi, Kancelaria współpracuje z komornikami, notariuszami, doradcami podatkowymi i doradcami restrukturyzacyjnymidr Małgorzata Wojciechowicz, LL.M, MBA

partner zarządzający
  • stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskała na podstawie publicznej obrony przygotowanej przez siebie rozprawy doktorskiej na Wydziale Prawa w Katedrze Prawa Cywilnego ALK
  • ukończyła studia podyplomowe uzyskując tytuły: LL.M oraz MBA - restrukturyzacja przedsiębiorstw
  • prezes zarządu Polskiego Centrum Edukacji Prawnej
  • adiunkt w Instytucje Penitencjarystyki Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Publicznej uczelni służb państwowych.
  • mediator wpisany na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Okręgowego dla Warszawy Pragi w Warszawie
  • członek Zrzeszenia Prawników Polskich
  • wykładowca prawa rodzinnego, spadkowego i postępowania cywilnego nieprocesowego na Wydziale Prawa Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji
  • autorka wielu publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego wydawanych na łamach recenzowanego, wysoko punktowanego czasopisma, (wydawnictwo: C.H. Beck)