cennik usług prawnych*

 1.  porada prawna- 200 PLN
 2.  wezwanie do zapłaty - 300 PLN

 3.  sporządzenie wniosku z zakresu prawa spadkowego - od 500 PLN,

 4.  sporządzenie pisma procesowego (m.in  pozew / odp. na pozew , zażalenie , apelacja) z zakresu prawa cywilnego - od 500 zł

 5.  koszt zastępstwa procesowego -  400 PLN

 6.  weryfikacja umowy, wraz z uwagami, komentarzami i propozycjami rozwiązań - 100 PLN za stronę

 7.  upadłość , likwidacja spółki - od 3.000,00 zł

 8. pozew o rozwód bez orzekania o winie - 1000,00 zł

 9. pozew o rozwód z orzekaniem o winie - od 1500,00 zł

 10. ubezwłasnowolnienie - 1600,00 zł

* wszystkie podane ceny są cenami brutto

Sprawy majątkowe m.in o zapłatę / alimenty / podział majątku / dział spadku / odszkodowanie

uzależnione są od wartości przedmiotu sporu zgodne z tabelą minimalnych opłat za czynności adwokackie wynikające z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r.
 • powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
 • powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
 • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
 • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
 • powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
 • powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
 • powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.


cennik usług mediacyjnych w sprawach niemajątkowych

Mediacja w sprawie ustalenia kontaktów z dzieckiem. - 600 zł
Mediacja w sprawie rodzicielskiego planu wychowawczego
(ustalenie miejsca zamieszkania dziecka, kontakty z dzieckiem, wysokość świadczeń alimentacyjnych) 800 zł
Mediacja w sprawie miejsca zamieszkania dziecka. 300 zł
Porozumienie w sprawie warunków rozwodu/bez podziału majątku (wraz z planem wychowawczym) 1000 zł
Ugoda w sprawie cywilnej bez wartości przedmiotu sporu 800 zł
W pozostałych sprawach opłata ustalana będzie indywidualnie jednak nie mniej niż 400zł


 • Opłata uzależniona jest od rodzaju sprawy. Cena obejmuje od 1 do 3 posiedzeń mediacyjnych.
 • Opłata dzielona jest pomiędzy strony konfliktu.
 • Powyżej trzech posiedzeń — każda rozpoczęta godzina spotkania 100 zł/ strona konfliktu. • cennik usług mediacyjnych w sprawach majątkowych:

  cena obejmuje:

  •  do 2 posiedzeń mediacyjnych w sprawach o wartość poniżej 50.000 zł;
  •  do 4 posiedzeń w sprawach o wartość 50.000 — 2.000.000 zł
  • do 10 posiedzeń w sprawach powyżej 2.000.000 zł.

  do 5000 zł – 500 zł

  powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 900 zł

  powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 1.800 zł

  powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 2.700 zł

  powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 5.400 zł

  powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 7.500 zł

  powyżej 5 000 000 zł – 12.500 zł.